Thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 15 tỷ USD

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định phê duyệt đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030, trong đó, mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 15 tỷ USD.

Đề án này nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản, tham gia toàn diện và bền vững vào chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản, thực phẩm toàn cầu. Nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đáp ứng được các quy định của thị trường nhập khẩu. Tiếp tục định vị và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đến năm 2025, giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 50 – 51 tỷ USD. Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 22 tỷ USD, thủy sản đạt 12,5 tỷ USD; khoảng 20% sản phẩm xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm là qua chế biến và chế biến sâu.

Ảnh minh họa

Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 60 – 62 tỷ USD; trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, thủy sản đạt 15 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 6 – 8%/năm. Cùng đó, khoảng 40% sản phẩm xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm là qua chế biến và chế biến sâu.

Để thực hiện được điều này, nhiệm vụ đặt ra là các sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm của Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ quy định của thị trường nhập khẩu; Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm có thế mạnh, lợi thế cạnh tranh, nhu cầu và thế mạnh của từng quốc gia cho phù hợp.

Một trong những giải pháp tháo gỡ được đề án nêu ra là cần hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường xuất khẩu; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế…

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!