Văn bản – Chính sách

Quy định mẫu chứng thư mới của Ukraine

(TSVN) – Trước việc Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine ban hành Lệnh số 261 ngày 24/2/2023 về việc sửa đổi một số Lệnh liên quan đến việc nhập khẩu các động vật và sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm của nước này, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có công văn gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam.

 • 4 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Thủy sản

(TSVN) – Ngày 8/5/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản; có hiệu lực từ ngày 19/5/2023.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ được phê duyệt

(TSVN) – Mới đây, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cập Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Trong đó có nhiều nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Minh bạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

(TSVN) – Ngày 28/3/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định số 300/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

(TSVN) – Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNN quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành ngày 31/12/2019.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững

(TSVN) – Ngày 21/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tăng cường công tác quản lý về giao khu vực biển

(TSVN) – Ngày 5/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2316/BTNMT-BHĐVN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

(TSVN) – Ngày 28/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Thực hiện cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

(TSVN) – Ngày 22/3/2023, Tổng cục Thủy sản có Công văn số 386/TCTS-KTTS gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển về việc thực hiện cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (SC).

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Công điện 265/CĐ-TTg: tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản IUU

Ngày 17/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện Công điện 265/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

 • 5 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0
LIÊN HỆ

  Back to top
  error: Content is protected !!