Văn bản – Chính sách

Quy định về chứng nhận thủy sản xuất khẩu

(TSVN) – Ngày 23/2/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu (văn bản số 02/VBHN-BNNPTN hợp nhất Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 về kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu). Trong đó có nội dung về chương trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu.

 • 6 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Quảng Ngãi: Phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, hiện đại

(TSVN) – Ngày 1/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đưa nuôi biển thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo hướng công nghiệp, hiện đại, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái.

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tuân thủ các quy định về sử dụng đất trong NTTS

(TSVN) – Ngày 10/1/2023, Bộ NN&PTNT có Công văn số 153/BNN-TCTS gởi UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL đề nghị tuân thủ các quy định về sử dụng đất trong NTTS. Theo đó, Bộ đề nghị, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các cấp tại địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023

(TSVN) – Ngày 1/2/2023, Bộ NN&PTNT ra Quyết định số 394/QĐ-BNN-CLCB về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản năm 2023.

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Quy định kiểm tra an toàn thủy sản xuất khẩu

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Đây là văn bản hợp nhất của hai Thông tư được ban hành trước đó của Bộ NN&PTNT quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn TP Hà Nội

(TSVN) – Ngày 9/2/2023, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung sau:

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tổ chức thực hiện Kế hoạch chống khai thác IUU

(TSVN) – Ngày 13/2, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 81/QĐ-TTg ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4”. Để việc triển khai Kế hoạch được hiệu quả, chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố và triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg.

 • 7 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo ngành NN&PTNT

(TSVN) – Ngày 16/1/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 296/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành NN&PTNT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 • 8 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Thông báo về đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá

(TSVN) – Ngày 6/1/2023, Tổng cục Thủy sản ra Thông báo số 37/TB-TCTS-TTTS về đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.

 • 8 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

(TSVN) – Ngày 4/1/2023, Bộ NN&PTNT có Quyết định số 125/QĐ-BNN-TCTS ban hành Kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

 • 8 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0
LIÊN HỆ

  Back to top
  error: Content is protected !!