Trà Vinh: Người nuôi tôm được hỗ trợ phí bảo hiểm

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về quy định địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm tôm sú, tôm thẻ chân trắng gồm các xã: Hưng Mỹ, Hòa Minh, Long Hòa, Phước Hảo, Hòa Thuận (huyện Châu Thành); An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An, Định An và thị trấn Định An (huyện Trà Cú); Kim Hòa, Vinh Kim, Hiệp Hòa, Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Thạnh Hòa Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Thuận Hòa, Mỹ Hòa và thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang); Long Khánh, Long Vĩnh, Đông Hải, Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đôn Châu và thị trấn Long Thành (huyện Duyên Hải); Long Toàn, Long Hữu, Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa, Dân Thành và Phường 1, Phường 2 (thị xã Duyên Hải).

Nuôi tôm ở Trà Vinh. Ảnh: CTV

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cá tra: xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành; Tân Hòa, Tân Hùng, Phú Cần, Tập Ngãi, Hùng Hòa, Long Thới và thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần); An Phú Tân, Hòa Tân, Ninh Thới (huyện Cầu Kè); xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định; đồng thời, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở NN&PTNT để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

VM

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!