Tuân thủ các quy định về sử dụng đất trong NTTS

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 10/1/2023, Bộ NN&PTNT có Công văn số 153/BNN-TCTS gởi UBND các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL đề nghị tuân thủ các quy định về sử dụng đất trong NTTS. Theo đó, Bộ đề nghị, chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các cấp tại địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể:

– Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng đất để NTTS tại Luật Đất đai, Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn cũng như quy hoạch của địa phương.

– Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được những tác hại trước mắt cũng như lâu dài của việc tự ý chuyển đổi, đào ao từ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa sang NTTS.

– Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định về điều kiện cơ sở NTTS theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Thủy sản và Điều 34 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; quy định về đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

– Tiếp tục thực hiện Văn bản số 563/BNN-TCTS ngày 20/1/2020 và Văn bản số 3641/BNN-TCTS ngày 15/6/2021 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường quản lý nuôi TTCT trong vùng nước ngọt. Đồng thời, căn cứ quy hoạch, quy định liên quan của địa phương về phát triển NTTS nói chung, nuôi tôm nước lợ nói riêng để có giải pháp quản lý phù hợp.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về sử dụng đất, điều kiện cơ sở NTTS, vi phạm về bảo vệ môi trường, về sử dụng chất cấm, chất không có tên trong danh mục được phép sử dụng trong NTTS tại Việt Nam.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!