47% cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xếp loại C

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 6/9/2013, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức họp giao ban tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn nông lâm thủy sản tháng 8 và kế hoạch tháng 9/2013. Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì.

Nhiều cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi không đạt yêu cầu vệ sinh thú y

Theo kết quả chương trình giám sát của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), tính đến ngày 30/8, đã có 19 tỉnh gửi báo cáo về Cục theo quy định, kết quả cho thấy: Cơ sở sản xuất kinh doanh nông thủy sản được 8/13 tỉnh triển khai kiểm tra, tỷ lệ cơ sở xếp loại C vẫn còn cao, chiếm 33,3%. Cục đã tổ chức tái kiểm tra 17 cơ sở thủy sản; trong đó, có 9 cơ sở loại B chiếm 53%, còn lại 8 cơ sở xếp loại C, chiếm 47%. Tái kiểm tra 6 cơ sở nông sản, đã có 5 cơ sở đạt loại B, 1 cơ sở xếp loại C. Trong 8 tháng đầu năm, qua kiểm tra 2.069 cơ sở  theo Thông tư 14 về kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản có 74 cơ sở xếp loại C chiếm 7%; có 6 trên tổng số 32 cơ sở vi phạm.

Hoạt động kiểm tra liên ngành các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, Chi cục Thú y vùng 4 (Đà Nẵng) phát hiện 178/886 cơ sở không đạt yêu cầu vệ sinh thú y.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng NAFIQAD cho biết: Hiện nay, Cục cũng đang ra sức đẩy mạnh triển khai các chương trình giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời tiến hành kiểm tra phân loại, tổ chức tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn giữ vị trí trọng tâm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; sớm hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án chuỗi “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên phạm vi toàn quốc”. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần tổ chức giám sát chặt chẽ chương trình giám sát an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản và phải có biện pháp quyết liệt xử lý nếu vi phạm.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!