T2, 06/07/2020 12:02

83 cảng cá đã được đầu tư nâng cấp

Chưa có đánh giá về bài viết

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai Quy hoạch và kế hoạch đầu tư cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2016 – 2020 vừa qua.

83 cảng cá được đầu tư nâng cấp

5 Trung tâm nghề cá lớn sẽ được tập trung đầu tư xây dựng – Ảnh: Huy Hùng

Trong giai đoạn 2011 – 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 60 khu neo đậu tránh trú bão với công suất đạt 42.131 tàu neo đậu theo yêu cầu (đạt 50,5% so quy hoạch); hiện, đang đầu tư 20 khu neo đậu tránh trú bão với công suất đạt 11.100 tàu neo đậu. Trong giai đoạn 2016 – 2020, sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các cảng cá loại I trong các Trung tâm nghề cá lớn, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và khu vực miền Trung, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão đang đầu tư xây dựng dỡ dang. Nguồn vốn để thực hiện chương trình này chủ yếu bằng ngân sách nhà nước từ ngân sách Trung ương và địa phương, kết hợp lồng ghép với các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67. Ngoài ra, còn huy động từ nguồn vốn vay ODA của các nhà tài trợ và từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các hạng mục sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hậu cần nghề cá.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám yêu cầu, các cơ quan quản lý cần nghiên cứu phương án vận hành kết hợp cảng cá và khu neo tránh trú bão để đảm bảo nhu cầu cập cảng sản xuất và neo đậu với hiệu quả cao nhất tránh lãng phí. Trong thời gian tới, cần bố trí tập trung đầu tư xây dựng 5 Trung tâm nghề cá lớn.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!