9 tháng, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,7 triệu tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 29/9, tại trụ sở Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng chủ trì.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, ước tổng sản lượng thủy sản trong tháng 9 đạt 734 nghìn tấn; trong đó, khai thác 356 nghìn tấn, nuôi trồng 378 nghìn tấn. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng ước đạt 4,7 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, khai thác 2,2 triệu tấn, tăng 4,7%; nuôi trồng gần 2,5 triệu tấn, tăng 5,1%.

Cụ thể, về nuôi trồng, diện tích thả nuôi tôm lũy kế đạt 663 nghìn ha, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó diện tích tôm sú là 572 nghìn ha (giảm 1,8%), tôm thẻ chân trắng 91 nghìn ha (tăng 91,8%). Sản lượng lũy kế ước đạt 395 nghìn tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, tôm sú là 180 nghìn tấn, TTCT 215 nghìn tấn. Diện tích nuôi lũy kế nuôi cá tra từ đầu năm đạt 4,4 nghìn ha (giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2013), sản lượng thu hoạch đạt 730 nghìn tấn (giảm 13,6%).

Về khai thác, ước sản lượng khai thác tháng 9 đạt 356 nghìn tấn (khai thác hải sản đạt 339 nghìn tấn; khai thác nội địa đạt 17 nghìn tấn).

9 tháng, sản lượng khai thác đạt 2,2 triệu tấn – Ảnh: PTC

Kết luận tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 để có hiệu quả. Về nuôi trồng thủy sản, tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2014, trong đó tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện việc tuân thủ các quy định điều kiện về nuôi tôm nước lợ, cá tra; phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; quản lý chặt chẽ chất lượng giống tôm bố mẹ nhất là TTCT; chất lượng thức ăn và con giống; tiếp tục triển khai VietGAP… Về khai thác, theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sản xuất, an ninh trên biển; tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, phổ biến hướng dẫn để ngư dân phòng tránh bão. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Đặc biệt, các đơn vị cần xúc tiến nhanh việc triển khai các mẫu tàu, kế hoạch hoàn thành vào giữa tháng 10…

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!