Ấn Độ: Sử dụng thể thực khuẩn trong sản xuất tôm giống

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Muốn nuôi thủy sản bền vững, cần kế hoạch quản lý dịch bệnh toàn diện, đặc biệt dịch bệnh liên quan đến Vibrios. Giải pháp của Ấn Độ là thể thực khuẩn, khắc tinh của các trại sản xuất tôm giống và tôm thương phẩm.

Tại sao sử dụng thực khuẩn?

Thực khuẩn chính là kẻ săn mồi tự nhiên của vi khuẩn, tự thoái tự lui và tự sao chép trong tế bào của vật chủ, có thể tiến hóa cùng với vi khuẩn kháng thuốc để chống lại chúng.

Hình 1:

Hình 2:

Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu chế phẩm sinh học và chẩn đoán bệnh tôm, nhóm chuyên gia tại Viện nghiên cứu và phát triển Salem Microbetại Ấn Độ đã phát triển sản phẩm V Phages Hatchery cho các trại tôm giống.

Thực chất, V Phages Hatchery là một hỗn hợp thể thực khuẩn chống lại Vibrio gây bệnh trong môi trường NTTS như Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, Vibrio harveyi, Vibrio campbellii và các loài Vibrio spp. gây bệnh khác. Thể thực khuẩn này thuộc họ virus Siphoviridae, Myoviridae và Podoviridae. Sau nhiều thử nghiệm và nghiên cứu, sản phẩm được bào chế dưới dạng chất lỏng dễ sử dụng và giảm thiểu khả năng mất hoạt tính đồng thời duy trì hiệu quả sinh học. Các chuyên gia đã thử nghiệm V Phages Hatchery trên tôm giống trong những giai đoạn khác nhau để xác minh hiệu quả của sản phẩm.

Ứng dụng trong sản xuất tôm

Tại các bể nuôi tôm bố mẹ, tiến hành lấy mẫu phân để xác nhận sự hiện diện của mầm bệnh V. harveyi, V. campbellii, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus và V. neocaledonicus. Sau đó xử lý bể nuôi bằng thực khuẩn để giảm tải lượng Vibrio và lấy mẫy sợi phân trong vòng 24 – 48 giờ. Phân tích cho thấy lượng Vibrio giảm từ 2 đến 4-log, thậm chí 5-log trong một số trường hợp (Hình 1, 2). Ngoài ra, vi khuẩm gram dương cũng tăng.

Hình 3:

Hình 4:

Trong các bể Artemia sử dụng V Phages Hatchery không xuất hiện mầm bệnh V. alginolyticus, V. parahaemolyticus và V. campbellii đã chứng tỏ hoạt tính phân giải phổ rộng của sản phẩm này. Giảm tải lượng vi khuẩn có thể được ví như tính năng “khử trùng thông minh” (Hình 3).

Sử dụng V Phages Hatchery cho 24 bể ương nuôi ấu trùng tại hai hệ thống trại tôm giống khác nhau để đánh giá tác động phòng bệnh của thực khuẩn. Nước bể nuôi giai đoạn Nauplius trước khi thả vật nuôi ở cả hai bể xử lý và đối chứng đều không có virus. Mẫu nước bể giai đoạn Zoea cho thấy tải lượng vi sinh vật 2,8 x 105 CFU/mL ở bể đối chứng và 5,1 x 103 CFU/mL ở bể xử lý. Ở giai đoạn Mysis, PL1, PL4, và PL8, lượng vi sinh trong bể được xử lý bằng thực khuẩn giảm trung bình 2-log (Hình 4).

Trước khi sử dụng thực khuẩn, tải lượng vi khuẩn là 1 x 106 CFU/mL. Sau 24 giờ sử dụng thực khuẩn, tải lượng vi khuẩn ở các mẫu chưa giảm nhưng thành phần hệ vi khuẩn gram dương thay đổi từ lạc khuẩn chiếm ưu thế màu xanh lá cây sang lạc khuẩn chiếm ưu thế màu vàng.

>> Các thực khuẩn làm giảm lượng Vibrio, sự hình thành chất rong nhớt và màng sinh học trong bể ấu trùng, từ đó giảm mầm bệnh. Do vậy, thực khuẩn chính là một công cụ kiểm soát Vibrio hiệu quả trong nuôi thủy sản với ưu điểm không ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật có lợi và hệ thống nuôi tôm.

Tuấn Minh
(Theo ShrimpHatchery)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!