T6, 04/06/2021 06:33

Bà Rịa – Vũng Tàu: 8 cảng cá đủ tiêu chuẩn xác nhận nguồn gốc thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiện có 11 cảng cá, đến nay đã có 8 cảng cá được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết 8 cảng cá của tỉnh bao gồm 6 cảng cá loại II và 2 cảng cá loại III đã được UBND thành phố Vũng Tàu, UBND huyện Côn Đảo chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Cụ thể, 6 cảng cá loại II bao gồm: Cảng cá Xí nghiệp Cơ khí Tàu thuyền; Cảng cá Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Cảng cá Cát Lở; Cảng cá Xí nghiệp Dịch vụ Hậu cần Thủy sản Hưng Thái; Cảng cá Tân Phước và Cảng cá tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cơ sở 1 và cơ sở 2. Cảng cá loại III là Cảng cá Côn Đảo – Vũng Tàu và cảng cá Bến Đầm.

Như vậy, đến nay tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ còn 3 cảng loại III là chưa được chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Việc công nhận cảng cá có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác là cơ sở để thiết lập các biện pháp quản lý nghề cá, nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, cũng như việc truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, giám sát sản lượng khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản… Từ đó, góp phần thực hiện tốt quản lý nghề cá và khắc phục “thẻ vàng” IUU trong thời gian tới.

Bình An

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!