Ban hành Thông tư Quản lý giống thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT, về quản lý giống thủy sản, do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 22/5/2013, gồm 7 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ 5/7/2013.

Theo đó, quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng, khảo nghiệm, kiểm định giống thủy sản và trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh giống thủy sản và tổ chức, cá nhân liên quan. Thông tư này không áp dụng với đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, đào tạo.

Thông tư quy định điều kiện cơ sở sản xuất kinh doanh đàn thủy sản bố mẹ. Các tổ chức, cá nhân sản xuất phải đáp ứng đủ điều kiện: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư về giống thủy sản; Địa điểm xây dựng phải theo quy định của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan thẩm quyền; Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập về; Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phù hợp từng loài thủy sản, từng phẩm cấp giống;Có bảng hiệu, địa chỉ rõ ràng; Phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản và đảm bảo chất lượng đã công bố; Thực hiện ghi chép hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, phải có ít nhất một nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản…

Các cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản phải đáp ứng đủ điều kiện: Đã đăng ký hoạt động khảo nghiệm giống thủy sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có chức năng nghiên cứu giống thủy sản;Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sinh thái của đối tượng khảo nghiệm; Phù hợp quy hoạch, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và luật bảo vệ môi trường;Có cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm từng đối tượng, phẩm cấp; Có số lượng ao hoặc bể phù hợp việc bố trí khảo nghiệm, đủ nguồn nước đạt yêu cầu chất lượng, hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, có ao chứa nước thải; Đảm bảo việc kiểm tra chỉ tiêu môi trường và chỉ tiêu về bệnh thủy sản; Đủ thức ăn, hóa chất, sản phẩm phục vụ quá trình khảo nghiệm…

Các Sở NN&PTNT có trách nhiệm báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh về Tổng cục Thủy sản định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc khi có yêu cầu và sau các đợt thanh, kiểm tra về giống thủy sản.

Nhấn để tải về: Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quản lý giống thủy sản

Nguyên Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!