Bảng giá thủy sản tuần 03/01 – 09/01/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 03/01 – 09/01/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 35.000 – 40.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Lươn loại 2 170.000 – 180.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Lươn loại 1 180.000 – 200.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Ếch nuôi 55.000 – 60.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Tôm càng xanh 230.000 – 240.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Cá lóc nuôi 48.000 – 52.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Cá điêu hồng 48.000 – 50.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Cá rô phi 32.000 – 35.000 đồng/kg 1/6/2022 An Giang
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 114.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 121.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 126.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 137.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 148.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 168.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 246.000 đồng/kg 1/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 165.000 – 175.000 đồng/kg 1/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 205.000 – 215.000 đồng/kg 1/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 265.000 – 275.000 đồng/kg 1/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 170.000 đồng/kg 1/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 215.000 đồng/kg 1/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 275.000 đồng/kg 1/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 25 con/kg 230.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 1/5/2022 Trà Vinh
Cá chép tại ao 37.000 đồng/kg 1/4/2022 Hải Dương
Cá rô đầu nhím tại ao 35.000 đồng/kg 1/4/2022 Hải Dương
Cá rô phi tại ao 27.000 đồng/kg 1/4/2022 Hải Dương
Cá trắm cỏ tại ao 43.000 đồng/kg 1/4/2022 Hải Dương
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 139.000 đồng/kg 1/4/2022 Tiền Giang
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 1/4/2022 Tiền Giang
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 101.000 đồng/kg 1/4/2022 Tiền Giang
Cua thịt 220.000 đồng/kg 1/3/2022 Bạc Liêu
Cua gạch 450.000 đồng/kg 1/3/2022 Bạc Liêu
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại 130.000 đồng/kg 1/3/2022 Cần Thơ
Cá mè hoa tại ao 14.000 đồng/kg 1/3/2022 Thanh Hóa
Tôm càng xanh tại ao 150.000 đồng/kg 1/3/2022 Kiên Giang
Tôm càng xanh giống 180 đồng/con 1/3/2022 Bạc Liêu
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 130.000 đồng/kg 1/3/2022 Bạc Liêu
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 155.000 đồng/kg 1/3/2022 Bạc Liêu
Ếch (tại trại) 46.000 đồng/kg 1/3/2022 Sóc Trăng
Cá trê lai tại ao 17.000 đồng/kg 1/3/2022 Đồng Tháp
Cá trê vàng tại ao 42.000 đồng/kg 1/3/2022 Đồng Tháp
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 73.000 đồng/kg 1/3/2022 Bạc Liêu
Cá he thịt tại ao 47.000 đồng/kg 1/3/2022 Cần Thơ
Cá tra mỡ vàng 16.000 đồng/kg 1/3/2022 Cần Thơ
Tôm đất Cà Mau 160.000 đồng/kg 1/3/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!