Bảng giá thủy sản tuần 3 – 7/7/2023

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 3 – 7/7/2023.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN VỊ TÍNH NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Cá tra thịt trắng 26.500 – 27.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá điêu hồng 45.000 – 48.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi 52.000 – 56.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Sặc rằn 45.000 – 50.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá thát lát 67.000 – 69.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi 42.000 – 52.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá rô đầu vuông 33.000 – 35.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Ếch 36.000 – 38.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Lươn 130.000 – 140.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Tôm càng xanh 180.000 – 200.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Tôm thẻ chân trắng (loại 100 con/kg) 70.000 – 80.000 đồng/kg 4/7/2023 Đồng Tháp
Cá tra thịt trắng 27.000 – 29.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Lươn loại 1 110.000 – 130.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Lươn loại 2 100.000 – 110.00 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Ếch nuôi 30.000 – 35.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Tôm càng xanh 160.000 – 180.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Cá lóc nuôi 50.000 – 55.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Cá nàng hai 66.000 – 68.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Cá điêu hồng 38.000 – 40.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Cá rô phi 32.000 – 35.000 đồng/kg 4/7/2023 An Giang
Cá hồng đỏ 170.000 – 190.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Ghẹ 150.000 – 340.000 đồng/kg 3/7/2023 Khánh Hòa
Mực lá 320.000 – 340.000 đồng/kg 3/7/2023 Khánh Hòa
Mực ống 120.000 – 220.000 đồng/kg 3/7/2023 Khánh Hòa
Cá thu 110.000 – 140.000 đồng/kg 3/7/2023 Khánh Hòa
Cá mó 150.000 – 160.000 đồng/kg 3/7/2023 Khánh Hòa
Cá đổng quéo 140.000 – 150.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Cá đổng tía 130.000 – 140.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Cá ngừ sọc dưa 22.000 – 24.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Cá ngừ vây vàng 68.000 – 70.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Cá ngừ mắt to 70.000 – 80.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Cá cờ kiếm 64.000 – 70.000 đồng/kg 4/7/2023 Khánh Hòa
Ốc giấy 80.000 – 85.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Sò kim cương 55.000 – 60.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Ba khía 155.000 – 160.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Cua đá biển 175.000 – 185.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Ốc nón 95.000 – 100.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Sò huyết 35.000 – 40.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Ốc ngựa 180.000 – 190.000 đồng/kg 4/7/2023 TP Hồ Chí Minh
Cá chuồn 95.000 – 100.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá nục 30.000 – 33.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá chuồn 100.000 – 110.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá trác 210.000 – 220.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá lạt 30.000 – 70.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá mối 60.000 – 65.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Mực lá 250.000 – 260.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá cam 60.000 – 70.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng
Cá hố 130.000 – 140.000 đồng/kg 4/7/2023 Đà Nẵng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!