Bến Tre: Phát triển kinh tế thủy sản theo hướng ổn định và bền vững

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tỉnh Bến Tre xác định ngành thủy sản là một trong những thế mạnh mũi nhọn để phát triển kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định cụ thể đến năm 2025 phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao.

Theo Sở NN&PTNT, năm 2021, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ tỉnh Bến Tre đạt 35.300 ha, sản lượng 80 ngàn tấn, tăng 8% so với kế hoạch. Riêng tôm công nghệ cao có diện tích 2.000 ha, đạt 100% so với kế hoạch đề ra, sản lượng đạt 42.000 tấn. Ngành đang tập trung phối hợp với UBND các huyện và các sở, ngành có liên quan vận động thành lập 1 hợp tác xã (HTX) nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú, quy mô 120 ha, trong đó, có 20 hộ nuôi tôm công nghệ cao. Phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện kết nối đầu ra cho sản phẩm tôm Bến Tre, đồng thời xây dựng chứng nhận ASC trên con tôm nhằm nâng giá trị sản phẩm con tôm công nghệ cao.

Nuôi tôm công nghệ cao ở Bến Tre. Ảnh: Dân Việt

Theo kế hoạch, đến năm 2025, toàn tỉnh có 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 18,92%. Trong đó, huyện Ba Tri 500 ha, Bình Đại 2.000 ha, Thạnh Phú 1.500 ha. Sản lượng nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao đạt 144.000 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42%. Phát triển ít nhất 3 HTX nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tham gia vào chuỗi giá trị tôm biển, đến năm 2025 đạt tỷ lệ HTX từ loại khá, tốt trên 80%. 

Đến năm 2025, sản phẩm nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao được sản xuất dưới hình thức HTX chiếm tỷ lệ liên kết đạt trên 60%, sản xuất theo tiêu các chuẩn GAP (VietGAP, ASC, GlobalGAP…) chiếm tỷ lệ trên 70% và thực hiện đăng ký nuôi để cấp mã nhận diện chiếm tỷ lệ 100%. Nâng tổng giá trị sản phẩm tôm thu nhập trên 1ha đạt khoảng 450 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 41,42% và giá trị sản xuất của chuỗi tôm đạt 1 tỷ USD.

Mục tiêu là phát triển nghề nuôi tôm nước lợ thành một ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và tổ chức sản xuất hợp lý; năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái. Tạo đột phá trong phát triển kinh tế thủy sản theo hướng ổn định và bền vững, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của tỉnh. Phát triển nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao theo hướng hợp tác, liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để tạo vùng nguyên liệu tập trung, có sản lượng lớn, tạo đầu mối để liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Hải Đường

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!