Bình Định: Sản lượng thủy sản khai thác và NTTS tăng trong 11 tháng năm 2021 tăng

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, trong 11 tháng năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) ước đạt khoảng 775 tấn tôm nước lợ tăng 4,1% so cùng kỳ, lũy kế sản lượng NTTS toàn tỉnh ước đạt 12.175 tấn, tăng 7% so cùng kỳ năm 2020.

Về khai thác

Cụ thể, tháng 11 năm 2021 sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 14.000 tấn, trong đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 450 tấn. Lũy kế: sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 249.000 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 9.855 tấn, giảm 4% so với cùng kỳ.

Đối với khai thác xa bờ có khoảng 740 tàu cá hoạt động vùng khơi tham gia khai thác thủy sản trên tất cả các ngư trường trong cả nước gồm các nghề: lưới vây có khoảng 385 tàu, nghề câu 250 tàu, nghề chụp 65 tàu, các nghề khác 45 tàu. Khai thác ở các ngừ trường gần bờ và lộng, có khoảng 2.100 tàu gồm các nghề lưới rê, nghề câu, mành, kéo,…

Tính đến nay, trên toàn tỉnh Bình Định có 3.140 tàu cá đủ điều kiện tham gia đăng ký khai thác vùng biển xa và có 1.454 tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản, chiếm 25% tổng số tàu cá đăng ký. Chi cục Thủy sản tổ chức trực 24/24 giờ để theo dõi, tiếp nhận thông tin, phát hiện và xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai việc thanh tra, tuần tra, kiểm soát để xử phạt các trường hợp tàu cá vi phạm theo quy định.

Về NTTS

Cũng theo số liệu báo cáo của Chi cục Thủy sản, diện tích NTTS toàn tỉnh có khoảng 3.990,5 ha. 

Cụ thể, đối với NTTS nước ngọt: diện tích thả nuôi cá nước ngọt trong tỉnh đến nay đạt khoảng 1.500 ha; thể tích nuôi cá lồng trên hồ chứa trong toàn tỉnh là 30.000 m3, 501 lồng, tăng 50% so với cùng kỳ; sản lượng đạt khoảng 1.200 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá lồng khoảng 850 tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2020.

NTTS nước mặn: nuôi cá biển là 29.900 m3, đạt 100% so với cùng kỳ, tại phường Hải Cảng có 104 hộ nuôi, 195 bè, 1.386 lồng/27.500 m3. Nuôi cá lồng tại Phù Mỹ với 40 lồng; sản lượng thu hoạch cá biển đến nay đến nay là 99,5 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ.

Ương nuôi tôm hùm giống có 20 hộ, 15 bè, 1.507 lồng/1.206 m3 (tương đương so với cùng kỳ năm 2020). Nuôi tôm hùm thương phẩm có 116 hộ, 1.301 lồng/ 14.000 m3 (tại Nhơn Châu có 32 hộ/232 lồng, Ghềnh Ráng có 7 hộ/110 lồng, Nhơn Hải có 77 hộ/959 lồng), bằng 94% so với cùng kỳ; thu hoạch là 21,8 tấn. Nuôi mực lá tại Nhơn Châu có 23 bè/90 lồng, đã thu hoạch xong, sản lượng 1 tấn.

NTTS nước lợ: diện tích thả nuôi tôm nước lợ vụ 2 đến nay là 492 ha. Tổng diện tích nuôi tôm 2 vụ đến nay là 2.490,5 ha (tương đương so với cùng kỳ). Trong đó, diện tích thả tôm thâm canh, bán thâm canh là 1.119,7 ha; quảng canh cải tiến là 1.370,8 ha. Diện tích bệnh tôm đến nay là 28 ha, chiếm 1% diện tích nuôi; sản lượng tôm nước lợ đạt 9.275 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Sản xuất giống thuỷ sản: sản lượng tôm giống tôm thẻ chân trắng đã sản xuất được đến nay là 5.782.196.816 con. Sản xuất, dịch vụ khoảng 1.169.200 con cá giống nước ngọt các loại, đạt 43% kế hoạch. Trong đó, có 855.600 con cá giống rô phi và 313.600 con cá giống các loại như: trắm, trôi, mè, chép,..; sản xuất, dịch vụ khoảng 47.500 con cá chẽm, đạt 43% kế hoạch. Còn giống tôm sú: sản lượng giống đã sản xuất, dịch vụ được khoảng 3.888.600 con, đạt 67% kế hoạch.

Minh Sương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!