Bình Thuận: Nghiệp đoàn Nghề cá vững tin vươn khơi

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ năm 2011 đến nay, với 5 Nghiệp đoàn Nghề cá được thành lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã giúp ngư dân hoạt động hiệu quả, tạo niềm tin bám biển. Đến nay, toàn tỉnh có 746 đoàn viên, làm việc trên 72 tàu công suất lớn hành nghề tại Trường Sa.

Từ khi ra đời đến nay, các Nghiệp đoàn đã phối hợp với ngư dân tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, đường lối liên quan đến ngành, tuyên truyền pháp luật thủy sản để ngư dân nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; giúp ngư dân hiểu biết, không vi phạm pháp luật, luật pháp quốc tế trong khai thác tại các vùng biển.

Được biết, giai đoạn 2011 – 2014, Liên đoàn Lao động Bình Thuận đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cho các nghiệp đoàn kinh phí và nhiều hiện vật có giá trị với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ này, đã tạo điều kiện cho các Nghiệp đoàn nắm bắt kịp thời thông tin về thời tiết, ngư trường khai thác; mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên, hỗ trợ các tàu cá, thuyền viên bị thiên tai, tai nạn, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ học bổng cho học sinh là con em đoàn viên…

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các Nghiệp đoàn Nghề cá còn tồn tại những hạn chế nhất định như: hoạt động còn mang tính tự phát; sự phân cấp quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn chưa thống nhất; công tác thông tin phục vụ tàu thuyền còn nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động eo hẹp… Thời gian tới, các Nghiệp đoàn cần tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn, các chính sách được ban hành tại địa phương để hỗ trợ tốt hơn cho ngư dân…

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!