Bình Thuận: Triển khai hiệu quả Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (gọi tắt là hệ thống eCDT) theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 419-CV/BCSĐ ngày 12/6/2024.

Qua đó, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, đảm bảo công khai, minh bạch; khắc phục tồn tại, hạn chế trong truy xuất nguồn gốc theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Việc triển khai hệ thống eCDT còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị chức năng và ý thức, trách nhiệm của ngư dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật về chống khai thác IUU, kiểm soát tàu cá hoạt động, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Chế biến thủy sản. Ảnh: N. Lân

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm phối hợp, triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống eCDT. Các chủ tàu, thuyền trưởng, cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất khẩu thủy sản từ khai thác thuộc đối tượng thực hiện theo quy định, phải trang bị thiết bị di động kết nối Internet và cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng Hệ thống eCDT. Qua đó, thực hiện khai báo tàu cá ra vào cảng cá, xuất nhập bến, ghi nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; tạo hồ sơ đề nghị cấp giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng, giấy xác nhận, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản.

Giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng đối với 100% tàu cá tại cảng từ ngày 1/7/2024 (ảnh: N. Lân)

Các cảng cá đã công bố mở cảng phải áp dụng hệ thống eCDT để tiếp nhận yêu cầu ra/vào cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản/nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng đối với 100% tàu cá tại cảng từ ngày 1/7/2024. Trong đó, các cảng cá đã được công bố cảng chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác phải thực hiện 100% việc cấp Giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua cảng, cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản qua Hệ thống eCDT từ ngày 1/8/2024 đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản và từ ngày 15/8/2024 đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Chi cục Thủy sản thực hiện 100% việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác qua Hệ thống eCDT từ ngày 15/8/2024.

Để đảm bảo các yêu cầu trên, các cơ quan chức năng phải rà soát, lập danh sách tàu cá đã đăng ký; danh sách các cơ quan, đơn vị chức năng tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử; danh sách doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thực hiện nhưng chưa có tài khoản sử dụng Hệ thống eCDT gửi Cục Thủy sản đề nghị cấp tài khoản để đăng nhập, sử dụng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định triển khai hệ thống eCDT. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống eCDT cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng, các địa phương và các doanh nghiệp, ngư dân tại các địa bàn trọng điểm hoạt động khai thác thủy sản (Phan Thiết, La Gi, Tuy Phong, Phú Quý).

Rà soát quy trình thủ tục hành chính về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đã công bố, để kịp thời tham mưu điều chỉnh phù hợp với việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác thực hiện qua Hệ thống eCDT kể từ ngày 15/8/2024…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!