Bộ NN&PTNT ban hành kế hoạch triển khai đề án chế biến thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch này là đảm bảo tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1408/2021/QĐ-TTg ngày 16/8/2021. Cùng đó, xác định rõ các nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra.

Kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra. Ảnh: PTC

Bên cạnh đó, kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan , đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành địa phương có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch này đặt ra 10 dự án/nhiệm vụ gồm: Kiểm soát và phát triển nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản; thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chế biến thủy sản; đẩy mạnh chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao; phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản (bao gồm cả thị trường xuất khẩu và thị trường tiêu thụ nội địa); tổ chức lại chuỗi sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản chế biến; phát triển khoa học công nghệ; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển chế biến thủy sản; nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản chế biến; phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần và công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành chế biến; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!