Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức biển, đảo Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho hơn 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí; Ban Tuyên giáo của 26 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và các Bộ, ban, ngành liên quan.

Đây là hội nghị lần thứ ba được tổ chức, với mục đích cung cấp những thông tin chính thống, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cập nhật kiến thức cơ bản, chuyên sâu cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên; bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua một số sáng kiến, kinh nghiệm để triển khai, tuyên truyền sâu rộng các nội dung về biển, đảo tới mọi tầng lớp nhân dân.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe các báo cáo những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam – những căn cứ pháp lý đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Tình hình biển, đảo gần đây và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo; tranh chấp chủ quyền của các bên ở Biển Đông; Quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo trong công tác tuyên truyền…

Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Ủy ban Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền biển, đảo có vai trò rất quan trọng, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần làm cho nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn tính chính nghĩa, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; tạo sự đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong xử lý các vấn đề về biển, đảo, đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Linh Chi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!