Cà Mau: Hỗ trợ trang thiết bị cho ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Chưa có đánh giá về bài viết

Đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau có 291 tàu, với tổng số 2.861 ngư dân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Qua rà soát, tỉnh Cà Mau xác định nhu cầu vật tư, thiết bị cần trang cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn 2014 – 2015 gồm: 3.146 phao áo cứu sinh; 595 phao tròn cứu sinh; 279 bè cứu sinh và 319 máy thông tin liên lạc ICOM hoặc VX 1700. Trong đó, nhu cầu cụ thể trong năm 2014 là: 858 phao áo cứu sinh; 162 phao tròn cứu sinh và 81 bè cứu sinh; 87 máy thông tin liên lạc ICOM hoặc VX 1700.

Đối tượng được chọn hỗ trợ bao gồm: Đội tàu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh; tổ hợp tác sản xuất trên biển; các tàu cá có công suất trên 400CV đang hoạt động khai thác xa bờ có tâm huyết với nghề khai thác hải sản và có đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Diễm Tươi

Đài PTTH Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!