Các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 13/1/2020, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 179/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) 6 tháng đầu năm 2020.

Nội dung

Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Thủy sản và các quy định về khai thác IUU; đặc biệt là các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC.

 

Hoàn thiện khung pháp lý

1. Rà soát quy định liên quan đến lộ trình lắp đặt VMS đối với tàu cá có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m;

2. Rà soát các quy định liên quan đến thực hiện Hiệp định kiểm soát thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;

3. Rà soát quy định liên quan đến xác nhận, chứng nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong nước; trình Bộ sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT;

4. Rà soát quy định liên quan đến xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản nhập khẩu hoặc sản phẩm thủy sản được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu.

Ảnh minh họa

 

Tổ chức thực thi pháp luật

1. Tham mưu Bộ có Công văn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển kiểm điểm việc thực hiện chậm lắp đặt thiết bị VMS.

2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng tàu cá.

3. Triển khai hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu có theo lộ trình quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

4. Xây dựng quy trình xử lý thông tin tàu mất kết nối, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đối với tàu có chiều dài từ 15 m đến dưới 24 m và tổ chức trực ban theo dõi, giám sát 24/24 để thu thập, tổng hợp số liệu và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện quy định về quản lý tàu cá theo quy định:

– Tham mưu Bộ ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển thực hiện Điều 25, Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;

– Hoàn thành việc đánh dấu từ cá các nhóm tàu theo chiều dài đối với mỗi vùng biển theo quy định;

– Tổ chức cấp Giấy phép khai thác theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

– Tham mưu Bộ ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển việc rà soát, thống kê, tổ chức cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định;

– Rà soát, thống kê, báo cáo số liệu thực tế về tàu cá đã đăng ký, đã cấp phép tại địa phương;

– Tổ chức cấp Giấy phép khai thác cho tàu cá tại địa phương theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

6. Tổ chức triển khai Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản:

– Tham mưu Bộ ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức triển khai Nghị định số 42/2019/NĐ-CP đảm bảo áp dụng thống nhất về mức phạt tiền, biện pháp xử phạt bổ sung.

– Lập danh sách tàu cá IUU và danh sách tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao để quản lý, giám sát quá trình hoạt động.

– Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP, đặc biệt là tàu cá vi phạm trái phép vùng biển nước ngoài, tàu cá không lắp đặt thiết bị VMS theo quy định, tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng làm vô hiệu hóa thiết bị khi hoạt động trên biển.

 

Truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác

1. Tổ chức kiểm soát nguyên liệu thủy sản từ khai thác nước ngoài nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất vào cảng Việt Nam theo quy định:

– Xây dựng Quy chế phối hợp với các cảng biển được chỉ định để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA (Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng);

– Rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh sách Cảng biển được chỉ định để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA (nếu cần);

– Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi nhiệm vụ để thực hiện quy định của Hiệp định PSMA;

– Triển khai kiểm soát ngay tàu cá, tàu vận chuyển thủy sản và nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Hiệp định PSMA;

– Thống kê, kiểm soát số lượng thủy sản, nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác nhập khẩu vào Việt Nam vào nhà máy chế biến, tiêu thụ tại thị trường nội địa;

– Xây dựng thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 70 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

2. Tổ chức thực hiện xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu không có nguồn gốc từ khai thác IUU:

– Hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản kiểm soát có số lượng nguyên liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác đã thu mua đã đưa vào chế biến xuất khẩu, nguyên liệu chưa đưa vào chế biến, nguyên liệu tồn dư;

– Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tại các doanh nghiệp.

3. Tổ chức truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác tại cảng cá:

– Rà soát, kiện toàn bộ phận thanh tra, kiểm soát tại cảng cá;

– Triển khai thực hiện giám sát thủy sản qua cảng, kiểm soát tàu cá ra vào cảng theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

 

Tổ chức Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trong 6 tháng đầu năm 2020

1. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre;

2. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên;

3. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU dự kiến tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng;

4. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU dự kiến tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu;

5. Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU dự kiến tại các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!