Cần Thơ: Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 102.577 tấn trong 6 tháng đầu năm

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tính đến tháng 6/2022, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của TP Cần Thơ ước đạt 102.577 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 48% so với kế hoạch năm 2022.

Theo Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng 6 là 305 ha, diện tích thu hoạch 489 ha, với sản lượng là 28.007 tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, diện tích thả nuôi thủy sản là 3.130 ha, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 37% so với kế hoạch năm, diện tích thu hoạch là 1.083 ha, với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 102.577 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 48% so với kế hoạch năm. 

Cá tra là đối tượng nuôi chủ lực của TP Cần Thơ, diện tích nuôi cá tra là 13 ha, diện tích thu hoạch là 55 ha với sản lượng 21.833 tấn. Lũy kế diện tích nuôi cá tra là 607 ha, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 83% so với kế hoạch năm, diện tích thu hoạch 284 ha và sản lượng 92.411 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 54% so với kế hoạch năm. Ngoài ra, diện tích ương cá giống là 27 ha, diện tích thu hoạch 75 ha với sản lượng 740 tấn. Lũy kế đã thả ương 264 ha, diện tích thu hoạch 121 ha với sản lượng 1.171 tấn. 

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ còn tập trung sản xuất nhiều loại giống thủy sản khác phục vụ nhu cầu cho các địa phương trên cả nước. Diện tích thả ương các loại cá giống khác như cá chép, thát lát, rô đồng, trê, điêu hồng,… là 52 ha, diện tích thu hoạch 49 ha với sản lượng 40 tấn. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cần Thơ đã thả ương 228 ha và diện tích thu hoạch là 92 ha với sản lượng 63 tấn.  

Trên thị trường hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động từ 30.000 – 31.000 đồng/kg (kích cỡ 750 – 950 g/con) giảm 1.000 đồng/kg so với tháng trước, giá thành bình quân 26.000 – 27.000 đồng/kg. Còn giá cá tra giống dao động từ 27.000 – 32.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.500 đồng/kg so với tháng trước, cá giống cỡ 2 cm, loại 30 con/kg giá từ 27.000 – 29.000 đồng/kg; giá cá giống cỡ 1,5 cm, loại 70 con/kg giá từ 30.000 – 32.000 đồng/kg. 

Đối với nuôi thương phẩm, để đảm bảo nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, TP Cần Thơ đã áp dụng các quy phạm thực hành nuôi tốt, quy trình nuôi tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn như: VietGAP, BAP, BMP, ASC,… Tính đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm (ATTP) theo các tiêu chuẩn của thành phố đạt 296 ha, bao gồm 282,2 ha VietGAP và 13,8 ha BAP+ASC.

Chương trình Khuyến ngư địa phương năm 2022, Chi cục Thủy sản đã khảo sát chọn hộ triển khai mô hình trình diễn và triển khai 3 lớp tập huấn về nuôi lươn thương phẩm theo chuỗi ATTP hướng VietGAP, mô hình sinh sản bán nhân tạo lươn đồng và mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm theo chuỗi ATTP với 30 lượt người tham dự tại huyện Thới Lai và Cờ Đỏ.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ đang triển khai kế hoạch quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2022. Kết quả phân tích cho thấy, chất lượng nước sông phù hợp nuôi thủy sản. Trong tháng 5, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá về chất lượng nước mặt và thu mẫu quan trắc môi trường phục vụ vùng nuôi lồng bè tập trung tại các điểm thuộc lưu vực sông Hậu từ phường Thới An, quận Ô Môn đến phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Bên cạnh đó, thực hiện thu thập thông tin từ các hộ nuôi lồng, bè trên địa bàn để làm cơ sở đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước cũng như hoạt động nuôi thủy sản trong thời gian gần đây.

 Qua khảo sát, kết quả phân tích các yếu tố môi trường chỉ tiêu pH, nhiệt độ, ôxy… tại thời điểm kiểm tra đều nằm trong giới hạn cho phép. Đồng thời, thực hiện thu mẫu quan trắc tăng cường, kết quả phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm vẫn nằm trong phạm vi khuyến cáo.

Việc thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thành phố năm 2022, Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền Chương trình OCOP và các văn bản có liên quan trong các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm, kỹ thuật nuôi của đơn vị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân trên địa bàn đăng ký tham gia chương trình. Dự kiến triển khai thực hiện trong quý III, IV; tổ chức lại sản xuất cá tra theo hướng hình thành các tổ chức liên kết sản xuất (bao gồm người nuôi, doanh nghiệp chế biến, ngân hàng, các dịch vụ thủy sản).

Đến tháng 6/2022, Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản của 20 cơ sở và kiểm tra duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của 10 cơ sở với kết quả đạt yêu cầu theo quy định; đã thẩm định 56 vùng nuôi trồng thủy sản của 42 cơ sở về điều kiện đảm bảo ATTP với kết quả 7 vùng nuôi đạt loại A và 49 vùng nuôi đạt loại B. Ngoài ra, cấp 8 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Cùng đó, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giống thủy sản và nuôi trồng thủy sản theo quy định. Trong tháng 6/2022 đã thanh tra 29 cơ sở (trong đó có 11 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và 18 cơ sở nuôi trồng thủy sản) với kết quả xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vì hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định với số tiền 12.500.000 đồng. 

Để hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả, thời gian tới, Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản và vùng nuôi trồng thủy sản theo nhiệm vụ được giao; theo dõi tình hình phát triển của các mô hình khuyến ngư địa phương năm 2021, triển khai kế hoạch khuyến ngư năm 2022 và tình hình nuôi trồng, dịch bệnh thủy sản ở địa phương; tiếp tục tổ chức thanh tra hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn thành phố.

Diệu Tâm

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!