Đà Nẵng thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND thành phố vừa quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng thuộc UBND thành phố.

Quỹ này nhằm tiếp nhận các nguồn đóng góp, hỗ trợ, viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ ngư dân thành phố Đà Nẵng gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, địch họa khi đang hành nghề hợp pháp trên biển; hỗ trợ cải hoán hầm bảo quản sản phẩm, mua sắm trang thiết bị hiện đại trên các tàu cá; hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo nghề cho ngư dân; hỗ trợ ngư dân có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất lớn vươn khơi đánh bắt xa bờ.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, công khai, minh bạch. Việc quản lý và sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ do UBND thành phố trực tiếp điều hành. UBND thành phố giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan công khai tình hình Quỹ như danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

B.T

Báo Đà Nẵng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!