Đại hội Hội Nghề cá Việt Nam lần thứ III: Đổi mới hoạt động – Tăng cường hợp tác

Chưa có đánh giá về bài viết

Đại hội Hội Nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ III (2012-2017) vừa qua là dịp toàn ngành đánh giá lại những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, các đại biểu tham dự Đại hội có nhiều ý kiến đóng góp vì sự phát triển chung của Hội và ngành thủy sản.

error: Content is protected !!