Đề án 52 tại Ninh Bình: Mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Được triển khai từ năm 2009, Đề án 52 đã từng bước khẳng định được ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác DS – KHHGĐ tại Ninh Bình. Các chương trình của Đề án được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, người dân các vùng biển, đảo và ven biển đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ thiết thực.

error: Content is protected !!