Đề án 52 tại Quảng Trị: Thay đổi tích cực ở một xã bãi ngang

Chưa có đánh giá về bài viết

Là xã bãi ngang, quan niệm sinh con trai để đi biển, nối dõi tông đường đã ăn sâu vào nếp nghĩ nhiều người, nên trước đây công tác dân số tại xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến nay, địa phương đã có những thay đổi tích cực.

tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình

Nhiều cách làm hay

Xác định mục tiêu hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, do đó, Ban dân số xã Vĩnh Thái đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã để triển khai đến cấp ủy, ban cán sự các thôn với nội dung đẩy mạnh và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách DS – KHHGĐ.

Từ nỗ lực trên, cùng với việc lấy phương châm tuyên truyền làm trọng, trong quá trình thực hiện, địa phương đã đổi mới nội dung cũng như cách làm. Đội ngũ cộng tác viên dân số luôn đổi mới các phương pháp thực hiện để tìm ra những cách thức phù hợp. Đội ngũ này đã đến vận động, tư vấn cho từng hộ gia đình về thực hiện DS – KHHGĐ. Với những người đi biển lao động dài ngày, đội ngũ cộng tác viên dân số đã phải “phục kích” để trực tiếp tư vấn, tuyên truyền nội dung về những chính sách dân số, hỗ trợ của Nhà nước với đối tượng trong khu vực ưu tiên, pháp lệnh dân số, lợi ích từ việc sinh đủ con… Những nội dung trên còn được lồng ghép trong sinh hoạt Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, gắn với tiêu chí bình xét thi đua của thôn, xóm, tổ chức, cá nhân…

Theo cán bộ chuyên trách dân số xã Vĩnh Thái, từ khi triển khai Đề án 52, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại địa phương giảm từ 35,6% (năm 2009) xuống còn 13,3% (năm 2015)… Nhận thức của người dân, gia đình và cộng đồng ở xã Vĩnh Thái về công tác DS – KHHGĐ đã có chuyển biến rõ nét, số gia đình sinh 1 – 2 con ngày càng nhiều, tỷ lệ sử dụng BPTT năm sau cao hơn năm trước. Sự lan tỏa trong phong trào thi đua diễn ra ở nhiều thôn trong xã.

đề án 52 tại quảng trị

Cán bộ y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ – Ảnh: CTV

 

Tiền đề vững chắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, không thể phủ nhận những khó khăn trong công tác dân số của địa phương như: nhận thức của một bộ phận người dân về sinh thêm con, phải sinh con trai vẫn còn tồn tại; nhiều gia đình vẫn chưa chấp nhận việc chỉ sinh 2 con; một số thôn, xóm chưa quan tâm đến triển khai thực hiện công tác DS – KHHGĐ, kinh phí thực hiện Đề án còn hạn hẹp, chế độ thù lao cho cộng tác viên và cán bộ dân số ít, kết quả thực hiện thiếu ổn định… Song với những kết quả bước đầu trong thực hiện công tác DS – KHHGĐ mà xã Vĩnh Thái đạt được trong điều kiện khó khăn là ghi nhận đáng mừng. Kết quả này là tiền đề quan trọng cho việc triển khai có hiệu quả công tác dân số trong những năm tiếp theo.

Năm 2016, nhằm nâng cao kết quả trong công tác dân số tại địa phương, xã Vĩnh Thái tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, giảm thiểu sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Thực hiện các chỉ tiêu sàng lọc trước và sau sinh, phấn đấu giảm tỷ suất sinh 0,4% so với năm 2015; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống còn 13%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 50%.

Theo mong muốn của địa phương, để hoạt động dân số từng bước trở thành công tác xã hội hóa, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các ngành trong việc tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, trong đó chú trọng phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số, sức khỏe sinh sản, chính sách, pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Đặc biệt, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình can thiệp truyền thông, nhất là mô hình thôn, xóm không có người sinh con thứ ba trở lên nhằm tạo điều kiện và môi trường cho mỗi gia đình, mỗi người dân tiếp cận và tự nguyện thực hiện tốt chính sách dân số. Đồng thời, hỗ trợ  ngân sách để địa phương có điều kiện thực hiện tốt hơn.

>> Xã Vĩnh Thái có 7 thôn, 801 hộ gia đình với 2.980 nhân khẩu. Mục tiêu Đề án 52 là tiếp tục giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Theo Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Vĩnh Linh, Đề án 52 cần được giải quyết kịp thời về khó khăn trong kinh phí hoạt động.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!