Điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Điều kiện đầu tư sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản bao gồm: Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, công nghệ thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi; chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm đối với thức ăn thủy sản. Cơ sở có tường, rào ngăn cách với bên ngoài. Khu vực sản xuất bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều, tách biệt giữa các khu vực từ nguyên liệu đầu vào, khu sản xuất, khu sản phẩm cuối cùng.

Điều kiện buôn bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là: Có kho, thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm; Có nơi bày bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại; phòng, chống côn trùng, động vật gây hại.

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản là: Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi; chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản.

Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản bao gồm: Có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản; Có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải.

Điều kiện đầu tư nuôi trồng thủy sản, đối với cơ sở nuôi trong ao hoặc bể cần có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải. Đối với cơ sở nuôi lồng, bè cần có dụng cụ thu gom, xử lý chất thải. Bên cạnh đó, cần đáp ứng điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản bao gồm: có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản; Có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải.

Điều kiện đầu tư khai thác thủy sản là: Thuyền trưởng, máy trưởng có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng tư đối với tàu cá từ 400 CV trở lên; hạng năm đối với tàu cá từ 90 CV đến dưới 400 CV; hạng nhỏ đối với tàu cá từ 20 CV đến dưới 90 CV. Tàu cá được cơ quan đăng kiểm chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất máy chính từ 20 CV trở lên.

Kim Phượng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!