Đồng Tháp: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Chưa có đánh giá về bài viết

Đồng Tháp phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế – xã hội Năm 2018, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đồng Tháp đạt 6,91%, nông nghiệp tăng 6,07% (gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước); xây dựng vùng sản xuất lúa gần 600 nghìn ha, sản lượng 3,3 […]

Đồng Tháp phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đồng Tháp đạt 6,91%, nông nghiệp tăng 6,07% (gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước); xây dựng vùng sản xuất lúa gần 600 nghìn ha, sản lượng 3,3 triệu tấn (thứ 3 cả nước), sản lượng cá basa trên 400 nghìn tấn (đứng đầu cả nước về xuất khẩu cá basa); nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được áp dụng, đã lập 68 hội quán nông dân gắn với từng ngành hàng đặc trưng của địa phương.

Ba tháng đầu năm 2019 kinh tế – xã hội của Đồng Tháp tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp; sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân…

Phó Thủ tướng Vương Đình yêu cầu tỉnh Đồng Tháp phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện quan hệ sản xuất; chủ động phương án và biện pháp tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, cần quan tâm hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội; sớm hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và thị trường; thực hiện liên kết vùng, hành lang kinh tế…

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!