Giá tôm nguyên liệu mới nhất, giá tôm tuần 20 – 26/9/2021

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 20 – 26/9/2021.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 80 con/kg 80.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 94.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 105.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 112.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 70 con/kg 110.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 60 con/kg 120.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 50 con/kg 130.000 đồng/kg 22/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg 84.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm sú 40 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 22/9/2021 Bến Tre
Tôm sú 30 con/kg tại ao 153.000 đồng/kg 22/9/2021 Bến Tre
Tôm sú 20 con/kg tại ao 168.000 đồng/kg 22/9/2021 Bến Tre
Tôm thẻ 80 con/kg 88.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 93.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 98.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 108.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 125.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 144.000 – 146.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 168.000 – 173.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 230.000 đồng/kg 22/9/2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 200 con/kg 48.000 – 53.000 đồng/kg 22/9/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 150 con/kg 67.000 – 70.000 đồng/kg 22/9/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg 85.000 – 87.000 đồng/kg 22/9/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg 100.000 đồng/kg 22/9/2021 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg 109.000 đồng/kg 22/9/2021 Cà Mau
Tôm sú 70 con/kg 110.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 60 con/kg 120.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm sú 50 con/kg 130.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg 83.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg 94.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg 99.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg 107.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg 125.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg 143.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg 168.000 – 177.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg 231.000 đồng/kg 21/9/2021 Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!