Giá tôm nguyên liệu tuần 02/05 – 08/05/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 02/05 – 08/05/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 175.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 185.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 230.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 đồng/kg 5/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 4/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 4/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 4/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 145.000 – 148.000 đồng/kg 4/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 96.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 103.000 – 107.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 145.000 – 150.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 155.000 – 160.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 180.000 – 190.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 230.000 – 240.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 4/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 106.000 – 108.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 119.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 151.000 – 156.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 – 155.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 175.000 – 185.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 225.000 – 235.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 – 290.000 đồng/kg 3/5/2022 Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!