Giá tôm nguyên liệu tuần 04 – 10/04/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 04 – 10/04/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg  180.000 – 190.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 235.000 – 245.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 285.000 – 295.000 đồng/kg 7/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 – 100.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 90 con/kg tại ao 101.000 – 105.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 – 110.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 113.000 – 117.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 – 122.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 – 129.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 – 138.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 154.000 – 157.000 đồng/kg 7/4/2022 Kiên Giang
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 60 con/kg 140.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 50 con/kg 160.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 40 con/kg 190.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 30 con/kg 230.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 20 con/kg 280.000 đồng/kg 6/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 – 98.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 108.000 – 110.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 144.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 – 165.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 155.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 175.000 – 185.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 215.000 – 225.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 270.000 – 280.000 đồng/kg 6/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 6/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 6/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 6/4/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!