Giá tôm nguyên liệu tuần 06/06 – 12/06/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 06/06 – 12/06/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 108.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 210.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 280.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 350.000 đồng/kg 9/6/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 153.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 220.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 270.000 – 280.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 370.000 – 380.000 đồng/kg 9/6/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 135.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 145.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 180.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 240.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 320.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 380.000 đồng/kg 8/6/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 7/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 127.000 đồng/kg 7/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 đồng/kg 7/6/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 45 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 7/6/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!