Giá tôm nguyên liệu tuần 09 – 14/05/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 09 – 14/05/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 137.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 156.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 310.000 đồng/kg 12/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 92.000 đồng/kg 11/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 105.000 đồng/kg 11/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 11/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 145.000 – 148.000 đồng/kg 11/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 137.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 156.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 310.000 đồng/kg 11/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 105.000 – 108.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 119.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 125.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 – 160.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 135.000 – 145.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 – 170.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 200.000 – 210.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 – 260.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 – 350.000 đồng/kg 10/5/2022 Sóc Trăng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!