Giá tôm nguyên liệu tuần 11 – 17/04/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 11 – 17/04/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 230.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 15/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 15/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 15/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 15/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 235.000 – 245.000 đồng/kg 15/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 300.000 – 310.000 đồng/kg 15/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 156.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 60 con/kg 130.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 50 con/kg 150.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 40 con/kg 180.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 30 con/kg 235.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 20 con/kg 285.000 đồng/kg 14/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 100.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 107.000 – 110.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 142.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 60 con/kg 140.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 50 con/kg 160.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 40 con/kg 190.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 30 con/kg 230.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau
Tôm sú 20 con/kg 280.000 đồng/kg 13/4/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!