Giá tôm nguyên liệu tuần 18 – 24/04/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 18 – 24/04/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 103.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 155.000 – 160.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 155.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 – 200.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 235.000 – 245.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 21/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 21/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 128.000 đồng/kg 21/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 21/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 45 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 21/4/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 114.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 124.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 172.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 60 con/kg 135.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 50 con/kg 155.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 40 con/kg 190.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 30 con/kg 250.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú 20 con/kg 320.000 đồng/kg 20/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 104.000 – 106.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 150.000 – 155.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 180.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 235.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 285.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 100.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 107.000 – 110.000 đồng/kg 19/4/2022 Bạc Liêu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!