Giá tôm nguyên liệu tuần 21/03 – 27/03/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 21/03 – 27/03/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 115.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 133.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 143.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 180.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 230.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 3/24/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 101.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000 – 112.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 118.000 – 119.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 130.000 – 133.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 144.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 176.000 – 180.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 20 con/kg tại ao 218.000 đồng/kg 3/24/2022 Cà Mau
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 190.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 240.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 280.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg 100.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg 110.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg 116.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg 123.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg 133.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg 143.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg 160.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 25 con/kg 180.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 20 con/kg 230.000 đồng/kg 3/23/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 150.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 3/22/2022 Bến Tre

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!