Giá tôm nguyên liệu tuần 23/05 – 29/05/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 23/05 – 29/05/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 90.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 132.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 152.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 170.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 70 con/kg 120.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 210.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 270.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 350.000 đồng/kg 26/5/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 118.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 127.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 138.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 160.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 185.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 60 con/kg 130.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 50 con/kg 150.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 40 con/kg 200.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 30 con/kg 270.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 đồng/kg 26/5/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 97.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 110.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 113.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 136.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 158.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 210.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 270.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 340.000 đồng/kg 25/5/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 98.000 đồng/kg 24/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 24/5/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 đồng/kg 24/5/2022 Cà Mau

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!