Giá tôm nguyên liệu tuần 25/04 – 01/05/2022

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 25/04 – 01/05/2022.

TÊN MẶT HÀNG ĐƠN GIÁ ĐƠN VỊ TÍNH  NGÀY BÁO GIÁ ĐỊA PHƯƠNG
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 135.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 153.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 25 con/kg tại ao 172.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 50 con/kg 160.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 40 con/kg 200.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 30 con/kg 250.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm sú loại 20 con/kg 330.000 đồng/kg 28/4/2022 Trà Vinh
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 99.000 đồng/kg 27/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 107.000 đồng/kg 27/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 122.000 đồng/kg 27/4/2022 Cà Mau
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 111.000 đồng/kg 27/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 116.000 đồng/kg 27/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 121.000 đồng/kg 27/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con/kg 210.000 đồng/kg 27/4/2022 Bạc Liêu
Tôm sú 30 con/kg 260.000 đồng/kg 27/4/2022 Bạc Liêu
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao 95.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao 104.000 – 107.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 112.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 117.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 123.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao 134.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao 150.000 – 155.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 60 con/kg 140.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 50 con/kg 155.000 – 160.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 40 con/kg 185.000 – 195.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 30 con/kg 230.000 – 240.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng
Tôm sú loại 20 con/kg 290.000 – 300.000 đồng/kg 26/4/2022 Sóc Trăng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!