T5, 27/06/2024 03:22

Giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị Sơ kết Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC – dự kiến vào tháng 10/2024) là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024; do đó các ngành, các cấp có liên quan từ trung ương đến địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thống nhất hành động với quyết tâm cao nhất để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy quán triệt nghiêm Chỉ thị 32-CT/TW, yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển trực tiếp lãnh đạo, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế hiện nay; trong đó tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm từ nay đến tháng 9/2024, đảm bảo có số liệu, kết quả chứng minh cụ thể để làm việc với Đoàn thanh tra của EC.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, Nghị quyết 52 của Chính phủ… đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả công việc; chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kế hoạch làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU từ nay đến tháng 9/2024. Ảnh: Duy Khiêm

Bố trí đủ nguồn lực để lực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”; Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả xử lý…

Triển khai có hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Trong đó, Bộ Công an có văn bản chỉ đạo lực lượng công an địa phương thực hiện cao điểm phối hợp điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; các hành vi liên quan tháo gửi, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình…; xử lý điểm một số vụ án để răn đe, giáo dục.

Bộ NN&PTNT tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Cùng đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương và lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương triển khai các quy định chống khai thác IUU, kể cả trên biển; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh với các nước; Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Biên phòng, các đồn, trạm biên phòng tuyến biển tăng tần suất tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tại các cửa sông, cửa lạch, cửa biển và các đảo; đặc biệt là tại các tỉnh Tây Nam bộ; Xử lý kỷ luật nghiêm các lực lượng biên phòng để tàu cá vi phạm khai thác IUU xuất, nhập bến tham gia hoạt động khai thác thủy sản, các lực lượng chức năng trực thuộc có hành vi tiếp tay, dung túng cho hành vi khai thác IUU.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các địa phương có tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và các Bộ: NN&PTNT, Công an, Ngoại giao xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm đã được phát hiện từ đầu năm 2023 đến nay, hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 9/2024.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường lực lượng công an, công an 28 địa phương ven biển thực hiện nhiệm vụ cao điểm phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng nắm chắc địa bàn, ngăn chặn, xử lý ngay từ trong bờ các tàu cá, ngư dân có ý định vi phạm khai thác bất hợp pháp IUU tại các tỉnh Tây Nam bộ, đặc biệt tại các tỉnh trọng điểm Kiên Giang, Cà Mau.

Bộ Ngoại giao tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác ngoại giao, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các bên có liên quan gỡ cảnh báo “thẻ vàng” cho Việt Nam; không để vấn đề khai thác IUU ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với các nước có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam với EC.

Bộ Tư pháp khẩn trương tham mưu bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với Chi cục trưởng các Chi cục thuộc Sở NN&PTNT có chức năng quản lý nhà nước về thủy sản hoặc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về kiểm ng theo quy định của pháp luật. Phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong hướng dẫn, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác IUU; đặc biệt là hành vi liên quan đến khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Địa phương sát sao mọi kế hoạch 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đủ nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương để giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, đảm bảo có số liệu, kết quả chứng minh cụ thể tại đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, lắp đặt thiết bị VMS, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho tàu cá; cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu quốc gia (VNFishbase).

Cùng đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng: theo dõi, quản lý, kiểm soát 100% đội tàu cá của địa phương và tàu cá của địa phương khác hoạt động tại địa phương; xử lý dứt điểm số lượng tàu cá “03 không” tại địa phương theo quy định; Tăng cường tần suất quản lý hoạt động tàu cá trên biển và tại cảng, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật không để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Đồng thời tập trung cao điểm, quyết liệu trong công tác thực thi pháp luật, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU, các tổ chức, cá nhân có liên quan dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU; trong đó xử lý dứt điểm 100% các hành vi vi phạm nghiêm trọng về ngắt kết nối VMS, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị VMS, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay.

Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; không để xảy ra các vụ việc vi phạm “hợp thức hóa hồ sơ” đối với các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Chủ động ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để siết chặt công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản của địa phương, chống khai thác IUU, hỗ trợ ổn định sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải có trách nhiệm trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy định IUU, thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản khai thác phải đảm bảo truy xuất được nguồn gốc.

Hội Thủy sản Việt Nam tích cực vận động hội viên gương mẫu, thực hiện quy định chống khai thác IUU; phối hợp với cơ quan, lực lượng chức năng kịp thời phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm khai thác IUU.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!