Du lịch – Khám phá

Miền Trung phòng bệnh cho người dân sau lũ

(Tạp chí Thủy sản VN) – Tranh thủ mưa giảm và lũ các sông đang xuống, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung đang được triển khai khẩn trương. Bên cạnh việc xây dựng lại nhà ở cùng hệ thống các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các biện pháp phòng bệnh cũng được các địa phương chú trọng…

  • 4 năm trước
  • Du lịch - Khám phá
  • 0

Miền Trung phòng bệnh cho người dân sau lũ

(Tạp chí Thủy sản VN) – Tranh thủ mưa giảm và lũ các sông đang xuống, công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung đang được triển khai khẩn trương. Bên cạnh việc xây dựng lại nhà ở cùng hệ thống các cơ sở hạ tầng thiết yếu, các biện pháp phòng bệnh cũng được các địa phương chú trọng…

  • 4 năm trước
  • Du lịch - Khám phá
  • 0
error: Content is protected !!