Hà Nội: Tập huấn nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học

Chưa có đánh giá về bài viết

Lớp tập huấn do Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai tổ chức nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi trồng thủy sản (NTTS) an toàn sinh học cho 30 chủ trang trại xã Cao Dương.

Hiện, các đối tượng thủy sản mới như cá chép V1, rô phi dòng Novit… được người nuôi lựa chọn – Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Khóa học nhằm bồi dưỡng kiến thức nuôi thủy sản an toàn sinh học cho các chủ trang trại trong việc đẩy mạnh nuôi các đối tượng mới như cá chép V1, rô phi dòng Novit… Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân xã Cao Dương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại khóa học, các học viên đã được cán bộ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội truyền đạt những kiến thức cơ bản về nuôi cá an toàn sinh học, phương pháp quản lý nước ao nuôi bằng chế phẩm sinh học như: EMC, Bio DW, Bio Bac… định kỳ, tỷ lệ ghép đàn cá hợp lý để tận dụng các tầng nước ao nuôi.

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!