Hà Nội: Nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi, thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 23/11/2021, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4958/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kế hoạch, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ phát triển theo hướng tăng chất lượng và trọng lượng đàn bò cái sinh sản, phấn đấu trọng lượng bò cái sinh sản tăng thêm 10% so với hiện nay. Đồng thời, thành phố tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng đàn bò thịt.

Thành phố cũng sẽ phát triển, tăng dần tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%), năng suất sữa đạt 5.500 kg/con/chu kỳ (tương đương tăng 10%/con/chu kỳ); phấn đấu đến năm 2025, số lượng bê sinh ra đạt trên 110.000 con (bê đực khoảng 57.000 con với 36.000 bê đực chất lượng cao và bê cái khoảng 53.000 con với 27.000 con bê sữa chất lượng cao). Sản lượng sữa mỗi năm tăng thêm 28.000 tấn và sản lượng thịt bò chất lượng cao mỗi năm tăng thêm 3.000 tấn.

Ảnh minh họa

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất giống, chủ trang trại, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất giống thủy sản. Mục tiêu đến năm 2025, năng suất vùng nuôi trồng thủy sản tăng 10 – 15%; sản lượng sản xuất thủy sản tăng 2.500 tấn, giá trị sản xuất tăng 200 – 300 triệu đồng/ha.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 180,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách thành phố là 147,7 tỷ đồng; và kinh phí của các tổ chức, cá nhân.

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!