Hà Nội: Nuôi cá lồng cho hiệu quả cao

Chưa có đánh giá về bài viết

Để giúp nông dân thay đổi tập quản canh tác, phát triển kinh tế làm giàu tại địa phương. Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai mô hình nuôi cá lồng trong hồ chứa an toàn sinh học tại huyện Ba Vì, bước đầu cho hiệu quả khả quan.

Năm 2012, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai thực hiện mô hình nuôi cá lồng hồ chứa an toàn sinh học tại hồ Suối Hai, quy mô 2.160m3 với 15 hộ của xã Cẩm Lĩnh tham gia. Trung tâm đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, cử cán bộ giám sát, hướng dẫn thực hiện. Nguồn cá giống được Trung tâm Thiết kế, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I) tuyển chọn cung cấp. Hàng tháng, cán bộ kỹ thuật và người dân cùng kiểm tra tốc độ tăng trưởng thông qua phương pháp cân mẫu. Kết quả, sau 5 tháng nuôi, với chi phí đầu tư cho 1m3 lồng khoảng 1.450.000 đồng đã cho năng suất hơn 50 kg/m3, lợi nhuận khoảng 323.000 đồng.

Mô hình nuôi cá lồng ở hồ Đồng Sương (huyện Chương Mỹ) – Nguồn: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, diện tích hồ chứa của Hà Nội khoảng 4.327 ha, thuộc 4 huyện Ba Vì, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội đã quy hoạch phát triển thủy sản đến năm 2020, phát triển nuôi cá lồng bè trên hồ chứa, tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Vì (hồ Suối Hai), thị xã Sơn Tây (hồ Đồng Mô, Xuân Khanh), huyện Mỹ Đức (hồ Quan Sơn, Tuy Lai), huyện Chương Mỹ (hồ Đồng Sương, Vãn Sơn). Cá được nuôi là các giống có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, cá quả, cá chép, điêu hồng, cá tầm… Dự kiến, đến năm 2020 sản lượng nuôi cá hồ chứa đạt 660 tấn, trong đó 432 tấn từ nuôi các mặt nước lớn và 228 tấn nuôi cá lồng trên hồ. Ngoài ra, Hà Nội sẽ phát triển nuôi cá lồng bè tại sông Hồng, sông Đà, sông Đáy. Dự kiến đến năm 2020, có khoảng 344 lồng nuôi, thể tích mỗi lồng 27m3, năng suất 0,5 tấn/lồng, sản lượng khoảng 172 tấn.

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!