Hà Tĩnh: Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm tăng nhẹ 3,3%

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh ước đạt 27.019 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022, bằng 50,5% so với kế hoạch năm.

Sản lượng đánh bắt thủy sản 6 tháng đầu năm tại Hà Tĩnh tăng

Những tháng đầu năm, bên cạnh thời tiết khá thuận lợi cho việc đánh bắt giúp ngư dân tổ chức sản xuất có hiệu quả, thì năng lực khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá  Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Cảng cá Cửa Sót, Cảng Cá Xuân Hội, Khu neo đậu Cửa Nhượng, Cửa Sót đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; năng lực tàu, nghề khai thác cũng được nâng lên. Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 20.957 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 55,3% kế hoạch năm. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng, tập trung nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao 

Đối với nuôi trồng thủy sản, cơ cấu sản xuất được chuyển dịch theo chiều sâu; tập trung phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế cao; phương thức sản xuất thâm canh, hàng hóa, tập trung ngày càng phát triển. Đến nay, diện tích thả nuôi hơn 7.000 ha đạt 93,5% kế hoạch năm, sản lượng đạt 6.422 tấn tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 39,5% kế hoạch năm; trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 4.679 ha, sản lượng ước đạt 3.282 tấn; diện tích nuôi thủy sản mặn lợ 2.322 ha, sản lượng đạt 3.140 tấn. Giá trị khai thác và nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 1.276 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản năm 2023 toàn tỉnh đạt 56.350 tấn (trong đó, sản lượng khai thác là 39.500 tấn, sản lượng nuôi trồng là 16.850 tấn), Chi cục Thủy sản sẽ phối hợp với các địa phương thúc đẩy sản xuất nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, nuôi hết diện tích theo kế hoạch đề án nuôi trồng thủy sản năm 2023 là 7.490 ha ( trong đó, nuôi ngọt 4.706 ha, nuôi mặn lợ 2.784 ha). Đồng thời, theo dõi, nắm chắc về tình hình, diễn biến thời tiết và thông tin về nguồn lợi thủy sản… để khai thác có hiệu quả.

Nguyễn Hoàn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!