Hà Tĩnh: Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ngàn Trươi

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản theo Nghị quyết số 255/2020 /NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, sáng ngày 21/12/2021, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Vũ Quang, Ban quản lý Vườn Quốc gia Vũ Quang và các đơn vị liên quan tổ chức thả các loại cá giống xuống lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trong đợt thả cá này, 1,7 tấn cá giống truyền thống (mè, trôi, trắm, chép,… )  với số lượng hơn 16 vạn con, trọng lượng từ 90 – 100 con/kg, được thả xuống hồ Ngàn Trươi nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực của tỉnh Hà Tĩnh nhằm bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đang có dấu hiệu suy giảm trên địa bàn, bảo vệ môi trường sinh thái.  

Thông qua hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản nhằm tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và thế hệ mai sau, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thuỷ sản bằng phương tiện hủy diệt; chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, góp phần phát triển bền vững nghề cá trên địa bàn tỉnh.

Trần Hương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!