Hòa Bình: Diện tích nuôi thủy sản đạt trên 2.400 ha

Chưa có đánh giá về bài viết

Tính đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản tại Hòa Bình đạt 2.450 ha; có 2.315 lồng nuôi cá, vượt 29% kế hoạch. Sản lượng thu hoạch đạt 5.215 tấn, vượt 6% kế hoạch, tăng 516 tấn so với năm 2014.

Sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.505 tấn, vượt 7% kế hoạch. Tỉnh đang triển khai thực hiện một số giải pháp phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nuôi cá lồng bè trong quy hoạch quy mô 50 m3 trở lên 50% kinh phí đầu tư/lồng nuôi, mức 25 triệu đồng, tối đa không quá 80 triệu đồng/hộ/năm.

hòa bình nâng cao giá trị gia tăng ngành thủy sản

Nuôi cá lồng ở Hòa Bình – Ảnh: VM

Đồng thời, tỉnh cũng triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển bền vững ngành thủy sản, cải thiện đời sống người dân vùng hồ thủy điện. Cùng với khai thác tiềm năng mặt hồ, phát triển nghề cá theo quy hoạch, hiện nay, tỉnh đang khởi động chương trình xây dựng thương hiệu cá sông Đà với một số sản phẩm đặc trưng như cá chiên, lăng, quất gắn với phát triển du lịch tạo điều kiện cải thiện đời sống bà con vùng hồ sông Đà.

Tuấn Khang

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!