Hội Nghề cá Hải Phòng đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 23/6, tại Hải Phòng, Hội Nghề cá Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự có ông Hoàng Đình Yên, Tổng thư ký Hội Nghề cá Việt Nam.

Hội Nghề cá Hải Phòng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trong nhiệm kỳ III (2012 – 2017), Hội Nghề cá Hải Phòng đã có những hoạt động tích cực trong công tác củng cố tổ chức Hội, bám sát chủ trương của Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam, Sở NN&PTNT, chỉ đạo các hoạt động Hội đúng chủ trương của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước. Tập trung xử lý và giải quyết các tồn tại vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, bà con nông ngư dân, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế ngành… Trong nhiệm kỳ có 25 tập thể và 48 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam, nhiều bằng khen của cấp bộ, thành phố và giấy khen của ngành. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như công tác tổ chức Hội chưa chặt chẽ, chưa phát triển được ở các chi hội, quận, huyện; Sinh hoạt định kỳ gắn kết hoạt động trong tổ chức Hội chưa cao, kinh phí còn khó khăn…

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nghề cá Hải Phòng triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình theo chỉ đạo của Trung ương Hội, UBND thành phố. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, tăng cường công tác kiểm tra, phát triển hội viên, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ thủy sản, khoa học công nghệ, tìm nguồn kinh phí… Phát huy tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông ngư dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 27 thành viên; ông Đậu Văn Cường tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

Ông Hoàng Đình Yên, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Đình Yên, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam nhấn mạnh: Hội Nghề cá Việt Nam đánh giá cao những thành tích của Hội Nghề cá Hải Phòng trong việc xây dựng và phát triển Hội, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và bà con ngư dân. Thời gian tới, Hội Nghề cá Hải Phòng cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển của thành phố, nắm được tâm tư, nguyện vọng của hội viên và ngư dân, tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn và tổ chức đoàn thể để tổ chức hoạt động Hội. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở, thu hút được nguồn lực, tài chính đặc biệt coi trọng xây dựng bộ máy cơ quan thường trực của Hội hoạt động hiệu quả. Phải luôn xem mục đích lớn nhất của Hội là phục vụ cho quyền lợi chính đáng của nông, ngư dân, hội viên…

Ông Yên cũng đề nghị Sở NN&PTNT, các cơ quan ban ngành, tổ chức của thành phố có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội Nghề cá Hải Phòng làm tốt vai trò, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả hơn. Đề nghị Hội Nghề cá Hải Phòng thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam để phát triển tổ chức phát triển vững mạnh.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!