Hội Nghề cá Ninh Thuận: Duy trì và ổn định bền vững

Chưa có đánh giá về bài viết

Hội Nghề cá Ninh Thuận tiền thân là Hội Nuôi tôm xuất khẩu Ninh Thuận được thành lập ngày 9/7/1992. Ngày 8/12/2000, đổi tên thành Hội Nghề cá Ninh Thuận và duy trì đến nay.

Đến nay, Hội có 80 hội viên chính thức, 6 chi hội ở các xã, phường, thị trấn (Mỹ Đông, Đông Hải, Sơn Hải, Khánh Hội, Vĩnh Hy, Phước Diêm). Ngoài ra, số lượng hội viên không chính thức gồm những người hoạt động trong lĩnh vực thủy sản (khai thác, nuôi trồng, chế biến..) có thể được mời tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Vừa qua, Hội Nghề cá Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị thực hiện Đề án “Tổ chức lại nghề khai thác hải sản Ninh Thuận giai đoạn 2013 – 2020” nhằm sắp xếp lại nghề cá ven bờ, quản lý, phát triển nghề khai thác xa bờ, giảm mạnh tàu cá có công suất nhỏ và thay đổi cơ cấu nghề theo hướng phát triển các nghề khai thác có giá trị kinh tế cao; tổ chức tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết cho 171 hộ làm nghề khai thác bằng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định không sử dụng chất nổ để khai thác hải sản; vận động được 15 hộ làm nghề pha xúc chuyển sang nghề câu hoặc vây. Thực hiện phân cấp quản lý tàu có công suất dưới 20 CV cho cấp huyện, thành phố; hướng người dân địa phương chọn điểm xây dựng mô hình đồng quản lý để từng bước giao mặt nước ven bờ cho cộng đồng ngư dân quản lý, bảo vệ.

Ninh Thuận là một trong những tỉnh sản xuất tôm giống chất lượng của cả nước – Ảnh: PTC

Bà Nguyễn Thị Anh Vân, Chủ tịch Hội Nghề cá Ninh Thuận cho biết: Một hoạt động có ý nghĩa trong thời gian qua là Hội đã phối hợp với Công ty Sở hữu Trí tuệ INVENCO xây dựng và bảo vệ thành công dự án “Xây dựng và Bảo hộ Nhãn hiệu tập thể tôm giống Ninh Thuận” nhằm khẳng định chất lượng tôm giống Ninh Thuận, góp phần đảm bảo lợi ích cho người sản xuất, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Thời gian tới, Hội tiếp tục tham gia thực hiện triển khai Đề án tổ chức lại nghề khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Công ty INVENCO triển khai các bước làm hồ sơ xin cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể tôm giống Ninh Thuận, đồng thời tiếp tục vận động ngư dân khai thác xa bờ, đóng mới tàu cá, tham gia giữ gìn an ninh biển đảo.

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!