Hội Nghề cá Thái Bình: Tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho hội viên

Chưa có đánh giá về bài viết

Ông Bùi Xuân Thình, Chủ tịch Hội Nghề cá Thái Bình cho biết, 6 tháng đầu năm, các chi hội chuyên môn đã phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thủy sản tổ chức đào tạo 90 thuyền trưởng, máy trưởng hạng IV cho hội viên.

Cụ thể, các chi hội chuyên môn thuộc Hội đã tổ chức 57 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phòng trị bệnh động vật thủy sản cho hội viên các chi hội nuôi trồng và nông dân trong tỉnh. Chi hội Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Thủy sản tổ chức đào tạo 90 thuyền trưởng, máy trưởng hạng IV và 800 ngư dân, hội viên thuộc chi hội. Nội dung đào tạo liên quan đến quản lý bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn các loài thủy sản, quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu khi khai thác.

Từ nay đến cuối năm, ngoài hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh thông qua những chỉ đạo trong nuôi trồng, khai thác, chế biến… Hội tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chủ trương, chính sách, quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước, của tỉnh đến hội viên, ngư dân. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Củng cố và kiện toàn công tác tổ chức của Hội từ tỉnh đến các chi hội cơ sở, củng cố các chi hội yếu về tổ chức, rút kinh nghiệm hoạt động công tác hội nhằm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!