Hội Nghề cá Việt Nam: Củng cố, phát triển tổ chức Hội ở các địa phương

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 9/8/2013, tại Hà Nội, HNC Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ mở rộng. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HNC Việt Nam chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổ chức của Hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được củng cố, phát triển. Bộ máy quản lý được sắp xếp thành 7 phòng ban với nhiệm vụ rõ ràng, theo hướng chuyên nghiệp. Hội đã tiến hành xây dựng phương án củng cố hoạt động của Trung tâm dạy nghề và chuyển giao công nghệ thủy sản, Trung tâm Chế biến và Thương mại Nghề cá tại Hải Phòng để hoạt động hiệu quả. Hội đã kết nạp thêm 4 đơn vị hội viên tập thể thuộc Trung ương Hội với tổng số 83 hội viên.

Song song với đó, Hội đã đề xuất nhiều ý kiến lên cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông dân, ngư dân… Đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn về nuôi và tiêu thụ cá tra, tôm, cá nước lạnh…; Xúc tiến thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tham gia thực hiện chương trình, dự án, tư vấn, thực hiện công tác chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế trong và ngoài nước…

6 tháng cuối năm, Hội tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức ở các địa phương, bàn bạc, hướng dẫn 2 tỉnh Hội Khánh Hòa và Đà Nẵng có hình thức tổ chức hội ở 2 huyện quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tiếp tục bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, ngư dân, nông dân, tham gia thực hiện các chương trình, dự án, như dự án 4 tàu khai thác xa bờ phun PU hầm bảo quản cá và 2 lớp dạy nghề cho ngư dân theo chương trình của Bộ NN&PTNT, tổ chức hội thảo chuyên đề về lĩnh vực nghề cá ven bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi hải sản…

Tuy nhiên, cùng với các kết quả trên, Hội vẫn còn một số việc chưa hoàn thành như: Sửa đổi Điều lệ Hội chưa được Bộ Nội vụ phê duyệt, 5/28 tỉnh ven biển chưa được thành lập HNC tỉnh. Cùng đó, sản xuất các hội địa phương vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là vấn đề vốn, tình hình khai thác và công nghệ đánh bắt, dịch vụ hậu cần còn lạc hậu…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cho biết: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục mở rộng mối quan hệ với cơ quan quản lý cấp trên, các hội cơ sở, doanh nghiệp thành viên để củng cố mối quan hệ các cấp, hội viên trong hội. Đồng thời, hỗ trợ hoạt động thành lập 2 tỉnh Hội Trường Sa (Khánh Hòa) và Hoàng Sa (Đà Nẵng)…

Dương Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!